Fotball info — 30 Mai 2014

Ansvarlig politiattester: Kaj Liverød

e-post: juniorleder.fotball@andebuil.no

Mobil: 92640912

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars

2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller

ansvarsforhold overfor mindreårige, skal ha politiattest.

Ordningen i korte trekk:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et

tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med

utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.

Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.

Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver

som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med

utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må

fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.

Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.

Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis

oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller

mennesker med utviklingshemming.

Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene:

e-post: politiattest@idrettsforbundet.no

– telefon: 800 30 630

 

 

 

 

Share

About Author

Leder Fotball

(0) Readers Comments

Comments are closed.

Twitter
andebuil on Twitter
31 people follow andebuil
Twitter Pic NFFVestf Twitter Pic AnitaSol Twitter Pic lissimoo Twitter Pic KjFiring Twitter Pic HildeAC Twitter Pic jilfotba Twitter Pic HagbergK Twitter Pic jorgecoc