AIL Fotball nyheter — 16 Februar 2020

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

 Opplevelseskortet kan tildeles barn og unge i alderen 2-18 år i familier med svak økonomi. I 2020 har Sandefjord kommune 400 kort til utdeling, og det vil bli tildelt ett kort pr. barn/ungdom. Familier med flere barn i den aktuelle aldersgruppen kan tildeles flere kort.

I tillegg ligger det muligheter for å søke om å få dekket medlems – og treningsavgift i lag og foreninger, deltagelse på cuper og andre arrangementer, samt til utstyr spesielt rettet mot aktiviteten/medlemskapet.

 

For 2020: 

2 – 10 år: kr 1500,-

11 – 18 år: kr 3500,-

Share

About Author

Leder Fotball

(0) Readers Comments

Comments are closed.

Twitter
andebuil on Twitter
33 people follow andebuil
Twitter Pic AMiezans Twitter Pic solsen77 Twitter Pic NFFVestf Twitter Pic AnitaSol Twitter Pic lissimoo Twitter Pic KjFiring Twitter Pic HildeAC Twitter Pic jilfotba