AIL Fotball nyheter — 16 Februar 2020

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

 Opplevelseskortet kan tildeles barn og unge i alderen 2-18 år i familier med svak økonomi. I 2020 har Sandefjord kommune 400 kort til utdeling, og det vil bli tildelt ett kort pr. barn/ungdom. Familier med flere barn i den aktuelle aldersgruppen kan tildeles flere kort.

I tillegg ligger det muligheter for å søke om å få dekket medlems – og treningsavgift i lag og foreninger, deltagelse på cuper og andre arrangementer, samt til utstyr spesielt rettet mot aktiviteten/medlemskapet.

 

For 2020: 

2 – 10 år: kr 1500,-

11 – 18 år: kr 3500,-

Share

About Author

Leder Fotball

(0) Readers Comments

Comments are closed.

Twitter
andebuil on Twitter
35 people follow andebuil
Twitter Pic AlisonAx Twitter Pic TeieIF_ Twitter Pic hild_ra Twitter Pic AMiezans Twitter Pic solsen77 Twitter Pic NFFVestf Twitter Pic AnitaSol Twitter Pic lissimoo