Fotball info — 08 April 2014

Til samtlige i Andebu Fotball.

Fotballen i Andebu er i fortsatt vekst, antall aktive spillere øker for hvert år. 

Høyjord, Kodal og Andebu er blitt enige om en samarbeidsavtale. Avtalen går ut på at fotballen i Andebu kommune fra 11 år (7’er) og oppover drives av Andebu Fotball.

Rekruttering av nye spillere (1.klassinger)og 5’er fotballen drives av den respektive klubb som tidligere.

Trenere og lagleder fra Høyjord og Kodal skal være med videre i Andebu. Vi skal forsøke å få til kamper og treninger på alle steder. Samt at vi skal ha felles trenerforum etc.  

Våre lag hevder seg stadig bedre i seriesystemet, og ikke minst så gjorde A-laget en formidabel prestasjon i år med opprykk til 4.divisjon.

Dette stiller noen krav til Andebu som klubb. Vi må bli bedre på det organisatoriske, vår økonomistyring må bli bedre og våre inntekter må økes. 

Styret i Andebu Fotball er opptatt av at vi skal ha et godt omdømme, god oppførsel og Fair Play er viktig for oss. Samtidig må klubbfølelsen styrkes.

Det er klubben som må ha styringen.

Styret har derfor bestemt følgende:

Kioskdriften skal fordeles mellom lagene. Lagene må søke dugnadsansvarlig i god tid før sesongstart. Det er dugnadsansvarlig som fordeler hvem som skal ha kiosken. Vi ønsker at kiosken skal være åpen alle dager hvor det foregår aktivitet på H-Glass Arena. Laget som har kiosken skal ha 70 % og klubben 30 % av overskuddet.

 

Lag som samler inn penger selv (til en stor cup el.) skal informere vår sponsoransvarlig før en eventuell bidragsyter kontaktes. Vår sponsoransvarlig skal godkjenne at bidragsyteren kan kontaktes. Dette for å unngå at styret og laget spør samme firma /bidragsyter.

Fordelingen av denne type sponsing/bidrag skal være 70 % til laget og 30 % til klubben.

Eks. Et firma gir 10 000 kroner til et lag. Da skal laget ha kr.7 000 og klubben kr. 3 000.

Lag som ordner dugnad på egen hånd beholder hele beløpet selv. Men vår dugnadsansvarlig skal informeres og godkjenne dugnaden.

Vi tillater at det skaffes egne sponsorer til hettegensere og lignende. Men sponsoransvarlig skal kontaktes, og godkjenne dette. Dette for å sikre at retningslinjene for plassering av sponsor logoer overholdes. 

Styret håper på forståelse for at vi hele tiden må tenke økonomi, og at alle medlemmene i klubben er med og bidrar til at Andebu Fotball er en veldreven og god klubb for alle.

Det er tross alt klubben som gjør at vi kan spille kamper, og ha det gøy med fotball.

  

Med vennlig hilsen,

Styret i Andebu Fotball.

Share

About Author

Leder Fotball

(0) Readers Comments

Comments are closed.

Twitter
andebuil on Twitter
33 people follow andebuil
Twitter Pic AMiezans Twitter Pic solsen77 Twitter Pic NFFVestf Twitter Pic AnitaSol Twitter Pic lissimoo Twitter Pic KjFiring Twitter Pic HildeAC Twitter Pic jilfotba